‘Jij maakt de stad’

Op 6 april hebben Saskia van der Zee en Imke van Moorselaar in naam van ClairCity een presentatie en workshop gegeven op het evenement ‘Jij maakt de stad’. Dit evenement werd georganiseerd door de organisatie ‘de Gezonde Stad’. De Gezonde Stad initieert en ontwikkelt samen met bedrijven en bewoners projecten om Amsterdam gezonder, schoner en duurzamer te maken. De missie van de Gezonde Stad sluit goed aan op de doelen die we binnen ClairCity hebben.

De Gezonde Stad vroeg ons om een workshop over luchtvervuiling te geven. Voor veel mensen is luchtvervuiling een abstract begrip waar ze zich weinig bij kunnen voorstellen. Je ziet luchtvervuiling immers niet. Saskia van der Zee heeft een rekentool ontwikkelt waarmee luchtvervuiling gevisualiseerd kan worden. Met de rekentool wordt de jaargemiddelde concentratie van een stof omgerekend in aantal meegerookte sigaretten per dag. Aantal meegerookte sigaretten is voor de meeste mensen meer aansprekend dan een jaargemiddelde concentratie van een bepaalde stof. De rekentool kan gebruikt worden voor fijn stof (PM 2.5), stikstofdioxide (NO2) en roet (EC).

In de workshop lieten we deelnemers de jaargemiddelde concentratie roet op hun huisadres opzoeken. Deze getallen kunnen opgezocht worden op de website atlasleefomgeving.nl. In de rekentool werd de concentratie ingevuld en kregen de deelnemers het equivalent in een aantal meegerookte sigaretten te zien. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om het aantal meegerookte sigaretten op een grote kaart van Amsterdam te plakken. Dit leverde een mooie visualisatie van de luchtvervuiling in de stad op. De workshop werd afgesloten met een bespreking van de resultaten en we gaven deelnemers tips mee om de blootstelling aan luchtvervuiling in het dagelijks leven te verminderen en om hun eigen uitstoot van luchtvervuilende stoffen te beperken. 

Het was leuk om de workshop te geven en de deelnemers deden enthousiast mee. Het visualiseren van luchtvervuiling in aantal meegerookte sigaretten bleek een goede manier om mensen bij het onderwerp te betrekken en te laten nadenken over hun eigen bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad. Een aantal deelnemers hebben zich geregistreerd voor het Delphi proces in ClairCity.