Welkom bij ClairCity

Betere luchtkwaliteit in steden door actieve burgers

Hoe wil jij wonen, werken en reizen in de stad van de toekomst?

Dat is de vraag die we stellen aan burgers in heel Europa voor een groot nieuw project: ClairCity. ClairCity wil bewustwording onder burgers creëren over luchtvervuiling en over de uitstoot van CO2 in onze steden.

Samen met inwoners van Amsterdam willen wij onderzoeken hoe je als burger zelf kunt bijdragen aan het oplossen van die problemen. Uniek aan dit project is dat burgers de hoofdrol krijgen om, samen met het onderzoeksteam, uit te vinden wat de beste oplossingen zijn.