Welkom bij
ClairCity Amsterdam

Hoe wil jij wonen, werken en reizen in de stad van de toekomst?

Dat is de vraag die we stellen aan burgers in heel Europa voor een groot nieuw project: ClairCity. ClairCity wil bewustwording onder burgers creëren over luchtvervuiling en over de uitstoot van CO2 in onze steden.

Samen met inwoners van Amsterdam willen wij onderzoeken hoe je als burger zelf kunt bijdragen aan het oplossen van die problemen. Uniek aan dit project is dat burgers de hoofdrol krijgen om, samen met het onderzoeksteam, uit te vinden wat de beste oplossingen zijn.

Elke stad en regio wordt gevormd door zijn unieke sociale, ecologische en politieke context en de collectieve beslissingen van zijn mensen – geen twee ontwikkelen zich op dezelfde manier. Amsterdam is geen uitzondering.

Dit project

Dit EU project wordt uitgerold in zes partner steden: Amsterdam in Nederland (Gemeente Amsterdam AMS en Trinomics), Bristol in het Verenigd Koningkrijk, Ljubljana in Slovenië, Sosnowiec in Polen, de Aveiro regio in Portugal en de Liguria regio in Italië. De burgers van deze steden zullen betrokken worden in ons project door middel van een online spel, een app, school competities en lokale workshops en evenementen.

Dit project brengt gedetailleerde informatie over luchtkwaliteit in elke stad samen met het gedrag en het dagelijks leven van burgers. We zullen geavanceerde toekomstscenario’s genereren waarin verschillende beschikbare beleidsopties voor de steden worden verwerkt. Deze toekomstscenario’s zullen niet alleen gebaseerd zijn op statistische data.
Inwoners van iedere stad zullen hun eigen visie geven op hun stad van de toekomst, zodat de modellen ook echt de aspiraties van de lokale bevolking weerspiegelen.

Amsterdams verhaal

Elke stad en regio wordt gevormd door zijn unieke sociale, ecologische en politieke context en de collectieve beslissingen van zijn mensen – geen twee ontwikkelen zich op dezelfde manier.

Amsterdam is geen uitzondering. In het naoorlogse Amsterdam konden steeds meer mensen zich auto’s veroorloven en zagen beleidsmakers auto’s als de toekomst van reizen. Amsterdam was op weg om net als de meeste andere Europese steden te worden, waarbij auto’s de voorkeur krijgen boven fietsers en voetgangers. In de jaren zeventig keerde het tij toen in een jaar tijd meer dan 400 kinderen stierven bij verkeersgerelateerde ongevallen. Lokale actiegroepen werden gevormd en hun aanhoudende campagnes leidden ertoe dat de Nederlandse regering haar beleid veranderde en de vorming van een fietsersunie.

Tegenwoordig mogen in Amsterdam geen basisscholen en woningen voor ouderen worden gebouwd binnen 300 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale snelweg. Het heeft zones met lage emissies voor beperkte toegang tot voertuigen en trekt zelfs toeristen aan vanwege de fietsvriendelijke benadering van stadsontwerp.

Zoals met elke stad, blijven er echter uitdagingen. Veel fietspaden zijn verouderd, er is meer ruimte nodig voor zowel fietsers als voetgangers en de ambitie van steden om in 2050 aardgasvrij te zijn, is een enorme onderneming die samen moet werken om dit mogelijk te maken.

Via dit project ontwikkelen we toolkits voor elke stad om hen te ondersteunen met hun schone luchtambities, en deze middelen af ​​te stemmen op individuele contexten. We hebben input van burgers verzameld en zullen binnenkort klaar zijn om onze belangenbehartiging en beleidspakketten volledig te delen.

Ontdek ondertussen meer over het probleem van luchtvervuiling en wat u of uw organisatie kan doen om bij te dragen aan een schonere, gezondere, veiligere en meer participatieve toekomst voor Amsterdam.

Actie Ondernemen

Lees meer over het probleem van luchtvervuiling en wat u of uw organisatie kan doen om bij te dragen aan een schonere, gezondere, veiligere en meer participerende toekomst voor Bristol.

 

Wat is het probleem? Raak betrokken