ClairCity Wydarzenia i warsztaty

Wydarzenia

W kwietniu 2017 r. Zorganizowaliśmy 3-dniową konferencję zatytułowaną „Rola zdrowia mieszkańców: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez ogrzewanie i transport w gospodarstwach domowych” w dniu otwartym dla mieszkańców.

Warsztat delphiClairCity Wydarzenia i warsztaty

18 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych mieszkańców, którzy podzielili się z nami opiniami na temat swoich potrzeb i zakresu akceptowalnych przez nich zmian w mieście mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Przy stołach roboczych mieszkańcy Sosnowca żywo dyskutowali nad pomysłami zaproponowanymi w ankietach, które mogą stać się informacjami ważnymi dla lokalnych decydentów.

Warsztat wzajemnego uczenia się

Warsztat wzajemnego uczenia się został zorganizowany 26 stycznia 2018 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. W warsztacie wzięło udział 25 przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji, jednostek edukacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z jakością powietrza lub mających na nie istotny wpływ. Uczestnicy podzielili się swoimi wizjami dotyczącymi najistotniejszych czynników ryzyka mających wpływ na aktualną sytuację w mieście i stworzyli przyszłe scenariusze dla Sosnowca w perspektywie czasowej do 2020, 2030 i 2050 roku.

Warsztat Interesariuszy

Opinie uzyskane podczas dwóch poprzednich warsztatów, a także za pomocą gry zostały wykorzystane do stworzenia trzech różnych scenariuszy poprawy jakości powietrza w naszym mieście. 17 kwietnia 2019 został przeprowadzony Warsztat Interesariuszy, podczas którego uczestnicy w grupach wybierali najbardziej realistyczny ich zdaniem scenariusz oraz dyskutowali na temat barier w skutecznym wdrożeniu proponowanych rozwiązań i sposobów ich przełamywania.

Warsztat Decydentów

Warsztacie Decydentów, który odbył się 12 czerwca 2019, wzięli udział radni Rady Miasta, przedstawiciele władz miejskich oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Celem warsztatu było wysłuchanie opinii decydentów na temat najlepszych sposobów wdrożenia zaproponowanych działań dotyczących poprawy powietrza oraz stworzenie, na podstawie wyborów dokonanych przez interesariuszy na poprzednim warsztacie, ostatecznego scenariusza czystego powietrza dla miasta.

July newsletter 2019: ClairCity delivers

The sixth edition of the ClairCity newsletter was published on 16th July 2019. Covering news on our international press coverage, progress working with cities and how social injustice intersects with air quality, there’s plenty of information from ClairCity. You can read the newsletter online or download it from Joomag as a pdf.

Lunch with the President for Aveiro region seniors

To celebrate our video activity with older people in the Aveiro Region in 2018/19, we organised a lunch with some very special guests. The President of the region (CIRA), José Ribau Esteves, along with the President of Albergaria-a-Velha Municipality, António Loureiro, had lunch with our winning video entrant, José Seixas and his wife Maria. Olga Cravo from the ClairCity project also joined the lunch, held at the “Mercado do Peixe” restaurant at the end of April 2019.

Mr Seixas, a resident of Albergaria-a-Velha, is involved in the Idade Maior Program which was how he had come to get involved in the ClairCity video project. The Idade Maior program is an initiative of the Municipality of Albergaria-a-Velha, working with people aged 55 or over.  The program aims to promote new discoveries and healthy lifestyles, and value lifelong learning and the capacities, skills, knowledge and culture of older age groups. The activities are selected to increase the self-esteem and self-confidence of seniors and promote social opportunities and the exchange of experiences.

Watch José ‘s winning video:

Sosnowiec stakeholder success

On 17th April 2019 we held our Stakeholder Dialogue Workshop in Sosnowiec, Poland.

This was an opportunity for local organisations to see the summary of results from our citizen engagement, and give input on the relative opportunities and priorities they saw for the city. Participants explored the variety of pathways chosen by citizens through our surveys, game and workshops. They could advise on what they considered to be acceptable consensus of low carbon, clean air pathways in the short-medium and long term to 2050.

The activities in the Stakeholder Dialogue Workshop generate agreed scenarios (combinations of policies that have been suggested and supported by citizens) which the ClairCity quantification team then model. The quantitative modelling tests which scenarios give the best outcomes in terms of achieving clean air and a low carbon future for the city.

We thank all of the participants of the workshop in Sosnowiec for their support and input. The event was productive and successful and we learnt a lot from their participation.

3ª Conferência Anual ClairCity – CIRA

Decorreu, com enorme sucesso, no passado dia 10 de abril de 2019, no edifício da Assembleia Municipal de Aveiro, a terceira Conferência Anual ClairCity, uma iniciativa conjunta entre a Universidade de Aveiro (UA) e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

A conferência teve como objetivo principal sensibilizar os cidadãos da CIRA em relação à poluição atmosférica e às emissões de carbono, observando como todos contribuem para o problema e de que forma este afeta a saúde dos cidadãos e as suas vidas. Para isso, contou com a presença de diversos oradores, desde investigadores do projeto a representantes de entidades locais.

Posters de boas práticas

Apresentações

O sucesso deste evento só foi possível devido à forte participação dos cidadãos da CIRA. A eles e aos oradores o nosso muito obrigada!

Patrocinador:
Um especial agradecimento à Costa Nova pelas belíssimas peças oferecidas aos oradores.

Algumas fotografias do evento:

Zwycięzcy konkursów

21 marca 2019 w Sali Koncertowej “Muza” w Sosnowcu odbyła się Gala Dobrych Inicjatyw. Jest to coroczna impreza mająca na celu uhonorowanie osób, które na co dzień wpisują się w życie społeczności lokalnej Sosnowca.

Podczas tegorocznej gali ogłoszono zwycięzców konkursu dla szkół „Moje miasto, moja szkoła, mój dom” oraz konkursu filmowego dla seniorów. Przewodniczący Rady Miasta Mateusz Bochenek wręczył nagrody członkom zwycięskich zespołów oraz autorom filmików promujących ekologiczny sposób przemieszczania się.

School competition pilot success

Our schools’ competition “My City, My School, My Home” involves young people aged 13-16 in improving their city.

We tested our online software with the ELTE Trefort Ágoston High School in Hungary. Six teams from the Trefort school played the interactive software with great success. The feedback from the teams was very positive they said they enjoyed the team activity and learnt a lot about how to make clean air and a healthy city.

Many thanks to the staff and teachers from Trefort for their time and enthusiasm.

Prijsuitreiking ClairCity filmwedstrijd op GGD hoofdkantoor Amsterdam

Amsterdam, 3 december 2018.

Vanmorgen vond op het hoofdkantoor van de GGD in Amsterdam de prijsuitreiking van de ClairCity filmwedstrijd plaats. Deelnemers Gonny van Oudenallen & Maurits Guépin en Trudy Benavente gingen in gesprek met Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving bij de GGD, en het ClairCity Amsterdam team over hoe het beter kan met het luchtkwaliteitsbeleid in Amsterdam. Er werd een levendige discussie gevoerd over de zin en onzin van het nemen van verdere maatregelen.

Hoewel iedereen het er over eens was dat het beter zou zijn als er meer mensen zouden fietsen en wandelen in Amsterdam, werd opgemerkt dat dergelijke veranderingen beslist niet vanzelf gaan en vragen om integraal beleid dat niet alleen vervuilende praktijken beperkt, maar ook actief bijdraagt aan het bieden van alternatieven. Verder deelden de deelnemers nuttige inzichten over hoe ClairCity in de toekomst nog beter burgers kan mobiliseren voor deelname in het project. Aan het eind van de bijeenkomst werd de prijs voor de filmwedstrijd uitgereikt.

De jury heeft de video’s beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Het beeld: filmische kwaliteit en originaliteit van het beeld
 • De kwaliteit van de inhoud:geeft de inzender blijk van kennis of bruikbare ideeën over luchtkwaliteit en vervoer in Amsterdam
 • De boodschap:sluit de boodschap van de video aan bij het ClairCity project en de rol van bewoners in Amsterdam

Het resultaat:

Sommige video’s waren vooral sterk op filmisch gebied en blinken uit in beeldkeuze en presentatie. Anderen werden voor de jury juist op inhoudelijk vlak als beter beoordeeld. In enkele gevallen vond de jury de boodschap minder passen bij het project. Omdat dit moeilijk te vergelijken grootheden zijn heeft de jury dus gekozen om alle inzenders tot winnaar uit te roepen. De winnaars waren:

 • Gonny van Oudenallen en Maurits Guepin
 • Trudy Benavente
 • Eveline (wilde i.v.m. privacy niet met achternaam vermeld worden)
 • Fred de Goeij
 • Frits van Moorselaar
 • Henny Verhofstad-Lagrand
 • Guus Smit
 • Christina Lommerse