Aplikacja mobilna

Jesteśmy w trakcie tworzenia aplikacji mobilnej dla Sosnowca, która umożliwi wybór mniej zanieczyszczonych – i tym samym zdrowszych – tras przemieszczana się w meście.

Aplikacja mobilna pomoże użytkownikom dokonywać wyborów tras przemieszczania się, które w mniejszym stopniu negatywnie wpływają na ich zdrowie, wskaże obszary miejskie, w których mieszkańcy są najbardziej narażeni na zanieczyszczenia oraz podpowie, jakie czynności należy podjąć, aby je unikać.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do zobrazowania wpływu, jaki zanieczyszczenia wywierają na nasze życie i zdrowie. Pomogą one również decydentom zaplanować lepszą przyszłość dla mieszkańców Sosnowca.

Gra ClairCity Skylines już dostępna.