Ankieta

Od grudnia 2017r. do stycznia 2018r. przeprowadziliśmy w Sosnowcu dwa badania ankietowe wśród mieszkańców i otrzymaliśmy ponad 400 odpowiedzi. Wyniki naszych badań są analizowane i zostaną wkrótce opublikowane. Ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Sosnowca pozwoliły poznać ich stan wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, codzienne nawyki związane ze sposobem ogrzewania mieszkań, transportem i zużyciem energii oraz pomysły na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i stworzenie wizji Sosnowca, w którym chcieliby mieszkać w przyszłości.