Wydarzenia

Od początku projektu do 2020 roku organizujemy warsztaty dla mieszkańców, lokalnych interesariuszy i miejskich decydentów oraz wydarzenia takie jak konkurs filmowy dla seniorów, konkurs dla szkół, Dzień Czystego Powietrza w mieście.

W kwietniu 2017 zorganizowaliśmy też 3-dniową konferencję pn. „Rola zdrowia mieszkańców: redukcja zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z ogrzewania gospodarstw domowych i transportu” z dniem otwartym dla mieszkańców.

Ponadto, lokalny partner projektu – Zagłębiowski Alarm Smogowy – w imieniu miasta realizuje warsztaty antysmogowe w szkołach i przedszkolach w ramach kampanii społecznej #Zaglebiebezsmogu. Warsztaty odbywają się w 15 placówkach na terenie miasta. Tematyka warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak co to jest powietrze i do czego jest ono potrzebne człowiekowi, co zanieczyszcza powietrze, czym wolno palić i jak segregować śmieci, czym jest smog, skąd się bierze i jak wpływa na nasze zdrowie, a także jak walczyć ze smogiem. Dzieci biorące udział w warsztacie dostały maseczki antysmogowe, a najbardziej aktywni uczestnicy komiks edukacyjny. Głównym celem zajęć jest zwiększenie wiedzy ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a pośrednio zmian zachowań ich rodziców i najbliższych rodzin. Działania te okazują się bardzo potrzebne. Część z dzieci uczestniczących w pierwszych zajęciach nie wiedziała o wielu szkodliwych aspektach smogu.