Zaangażuj się

Oprócz gry i aplikacji mobilnej dla Sosnowca, od teraz do 2020 roku będziemy organizować wydarzenia publiczne, konkursy szkolne, warsztaty dla mieszkańców oraz miejskie i regionalne konkursy filmowe.