Aplikacija

Razvijamo aplikacijo za pametne telefone, ki bo uporabniku nudila možnost načrtovanja poti skozi Ljubljano, na kateri se bo izognil onesnaženju in izboljšal svoje zdravje. Aplikacija bo na voljo za testiranje že po božiču 2016, končna različica pa leta 2018. Spremljajte nas.

Aplikacija bo uporabnikom pomagala pri sprejemanju bolj zdravih odločitev saj bo zagotavljala podatke o lokacijah, kjer so prebivalci mesta najbolj prizadeti zaradi onesnaženja ter ponujala ukrepe, s katerimi se mu ljudje lahko izognejo.

Zbrane podatke bomo uporabili pri predstavitvi vpliva onesnaženja na življenja ljudi ter z njimi tudi pomagali mestnim oblikovalcem politik pri načrtovanju boljše prihodnosti za Ljubljano.