O Projektu

Kako želite živeti, delati in potovati po Ljubljani v prihodnosti?

Podobno vprašanje zastavljamo prebivalcem partnerskih mest po Evropi.

S projektom ClairCity želimo v sodelujočih mestih okrepiti zavedanje o onesnaženosti zraka in emisijah ogljika. Ugotavljamo, kako prispevamo k onesnaževanju zraka in kako to vpliva na naše življenje in zdravje.

Projekt omogoča prebivalcem, da sami poiščejo najboljše rešitve zase.

Cilji projekta

V štiriletnem obdobju izvajanja projekta ClairCity želimo aktivno sodelovati z meščani in mestnimi oblastmi v šestih evropskih državah. Da bi natančneje prepoznali želje prebivalcev, pripravljamo spletno igro, aplikacijo za pametne naprave, različna tekmovanja, delavnice in druge dogodke.  Prispevki sodelujočih bodo mestnim oblastem v pomoč  pri načrtovanju ukrepov, ki bodo naslavljali naše dejanske potrebe in hkrati izboljšali kakovost zraka v mestu. Ta bo prispevala k zmanjšanju negativnih sprememb podnebja na globalni ravni.

Mestna občina Ljubljana sodeluje v projektu še s petimi evropskimi mesti: Amsterdamom na Nizozemskem, Bristolom v Združenem kraljestvu, Sosnowiecem na Poljskem ter z regijama Genova v Italiji in Aveiro na Portugalskem.

Projekt je financiran s sredstvi raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020.