ClairCity Wydarzenia i warsztaty

Wydarzenia

W kwietniu 2017 r. Zorganizowaliśmy 3-dniową konferencję zatytułowaną „Rola zdrowia mieszkańców: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez ogrzewanie i transport w gospodarstwach domowych” w dniu otwartym dla mieszkańców.

Warsztat delphiClairCity Wydarzenia i warsztaty

18 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych mieszkańców, którzy podzielili się z nami opiniami na temat swoich potrzeb i zakresu akceptowalnych przez nich zmian w mieście mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Przy stołach roboczych mieszkańcy Sosnowca żywo dyskutowali nad pomysłami zaproponowanymi w ankietach, które mogą stać się informacjami ważnymi dla lokalnych decydentów.

Warsztat wzajemnego uczenia się

Warsztat wzajemnego uczenia się został zorganizowany 26 stycznia 2018 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. W warsztacie wzięło udział 25 przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji, jednostek edukacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z jakością powietrza lub mających na nie istotny wpływ. Uczestnicy podzielili się swoimi wizjami dotyczącymi najistotniejszych czynników ryzyka mających wpływ na aktualną sytuację w mieście i stworzyli przyszłe scenariusze dla Sosnowca w perspektywie czasowej do 2020, 2030 i 2050 roku.

Warsztat Interesariuszy

Opinie uzyskane podczas dwóch poprzednich warsztatów, a także za pomocą gry zostały wykorzystane do stworzenia trzech różnych scenariuszy poprawy jakości powietrza w naszym mieście. 17 kwietnia 2019 został przeprowadzony Warsztat Interesariuszy, podczas którego uczestnicy w grupach wybierali najbardziej realistyczny ich zdaniem scenariusz oraz dyskutowali na temat barier w skutecznym wdrożeniu proponowanych rozwiązań i sposobów ich przełamywania.

Warsztat Decydentów

Warsztacie Decydentów, który odbył się 12 czerwca 2019, wzięli udział radni Rady Miasta, przedstawiciele władz miejskich oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Celem warsztatu było wysłuchanie opinii decydentów na temat najlepszych sposobów wdrożenia zaproponowanych działań dotyczących poprawy powietrza oraz stworzenie, na podstawie wyborów dokonanych przez interesariuszy na poprzednim warsztacie, ostatecznego scenariusza czystego powietrza dla miasta.

Sosnowiec stakeholder success

On 17th April 2019 we held our Stakeholder Dialogue Workshop in Sosnowiec, Poland.

This was an opportunity for local organisations to see the summary of results from our citizen engagement, and give input on the relative opportunities and priorities they saw for the city. Participants explored the variety of pathways chosen by citizens through our surveys, game and workshops. They could advise on what they considered to be acceptable consensus of low carbon, clean air pathways in the short-medium and long term to 2050.

The activities in the Stakeholder Dialogue Workshop generate agreed scenarios (combinations of policies that have been suggested and supported by citizens) which the ClairCity quantification team then model. The quantitative modelling tests which scenarios give the best outcomes in terms of achieving clean air and a low carbon future for the city.

We thank all of the participants of the workshop in Sosnowiec for their support and input. The event was productive and successful and we learnt a lot from their participation.

Zwycięzcy konkursów

21 marca 2019 w Sali Koncertowej “Muza” w Sosnowcu odbyła się Gala Dobrych Inicjatyw. Jest to coroczna impreza mająca na celu uhonorowanie osób, które na co dzień wpisują się w życie społeczności lokalnej Sosnowca.

Podczas tegorocznej gali ogłoszono zwycięzców konkursu dla szkół „Moje miasto, moja szkoła, mój dom” oraz konkursu filmowego dla seniorów. Przewodniczący Rady Miasta Mateusz Bochenek wręczył nagrody członkom zwycięskich zespołów oraz autorom filmików promujących ekologiczny sposób przemieszczania się.