Szokujące fakty

Szokujące fakty o Sosnowcu…

Co Sosnowiec mógłby zrobić inaczej?

Czy w Sosnowcu występują problemy z oddychaniem?

Sosnowiec

1 na 8 zgonów

Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną jednej z ośmiu przedwczesnych śmierci na całym świecie.1

421 miliardów złotych rocznie

Wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia powietrza w Polsce kosztują nas 421 miliardy złotych rocznie. Stanowi to w przeliczeniu na jednego mieszkańca aż 800 złotych miesięcznie.2

Sosnowiec w czołowej 35

Sosnowiec jest jednym z 35 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie i przez ok. cztery miesiące w roku przekracza dopuszczalne limity emisji zanieczyszczeń wyznaczone przez UE.3

Polska jako zanieczyściciel

Polska emituje ok. 1% dwutlenku węgla w zestawieniu światowym, będąc przy tym domem jedynie dla 0,53% światowej populacji.4

Twoje zdrowie

Wdychanie zanieczyszczonego powietrza przyczynia się do występowania ataku serca, wylewu i raka płuc oraz pogarsza stan zdrowia chorych, pogłębiając choroby układu oddechowego, takie jak astma czy zapalenie oskrzeli.5

Polska vs Chiny vs USA

Polska emituje więcej dwutlenku węgla na osobę niż Chiny, jednak mniej niż Rosja i USA.6

ClairCity

Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na te pytania oraz pomoc w uwzględnieniu opinii mieszkańców miasta przy podejmowaniu decyzji na przyszłość.

Uwaga akcja!