ClairCity Wydarzenia i warsztaty

Wydarzenia

W kwietniu 2017 r. Zorganizowaliśmy 3-dniową konferencję zatytułowaną „Rola zdrowia mieszkańców: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez ogrzewanie i transport w gospodarstwach domowych” w dniu otwartym dla mieszkańców.

Warsztat delphiClairCity Wydarzenia i warsztaty

18 stycznia 2018 roku przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych mieszkańców, którzy podzielili się z nami opiniami na temat swoich potrzeb i zakresu akceptowalnych przez nich zmian w mieście mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Przy stołach roboczych mieszkańcy Sosnowca żywo dyskutowali nad pomysłami zaproponowanymi w ankietach, które mogą stać się informacjami ważnymi dla lokalnych decydentów.

Warsztat wzajemnego uczenia się

Warsztat wzajemnego uczenia się został zorganizowany 26 stycznia 2018 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. W warsztacie wzięło udział 25 przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji, jednostek edukacyjnych i wydziałów Urzędu Miejskiego zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z jakością powietrza lub mających na nie istotny wpływ. Uczestnicy podzielili się swoimi wizjami dotyczącymi najistotniejszych czynników ryzyka mających wpływ na aktualną sytuację w mieście i stworzyli przyszłe scenariusze dla Sosnowca w perspektywie czasowej do 2020, 2030 i 2050 roku.

Warsztat Interesariuszy

Opinie uzyskane podczas dwóch poprzednich warsztatów, a także za pomocą gry zostały wykorzystane do stworzenia trzech różnych scenariuszy poprawy jakości powietrza w naszym mieście. 17 kwietnia 2019 został przeprowadzony Warsztat Interesariuszy, podczas którego uczestnicy w grupach wybierali najbardziej realistyczny ich zdaniem scenariusz oraz dyskutowali na temat barier w skutecznym wdrożeniu proponowanych rozwiązań i sposobów ich przełamywania.

Warsztat Decydentów

Warsztacie Decydentów, który odbył się 12 czerwca 2019, wzięli udział radni Rady Miasta, przedstawiciele władz miejskich oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Celem warsztatu było wysłuchanie opinii decydentów na temat najlepszych sposobów wdrożenia zaproponowanych działań dotyczących poprawy powietrza oraz stworzenie, na podstawie wyborów dokonanych przez interesariuszy na poprzednim warsztacie, ostatecznego scenariusza czystego powietrza dla miasta.