Prijsuitreiking ClairCity filmwedstrijd op GGD hoofdkantoor Amsterdam

Amsterdam, 3 december 2018.

Vanmorgen vond op het hoofdkantoor van de GGD in Amsterdam de prijsuitreiking van de ClairCity filmwedstrijd plaats. Deelnemers Gonny van Oudenallen & Maurits Guépin en Trudy Benavente gingen in gesprek met Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving bij de GGD, en het ClairCity Amsterdam team over hoe het beter kan met het luchtkwaliteitsbeleid in Amsterdam. Er werd een levendige discussie gevoerd over de zin en onzin van het nemen van verdere maatregelen.

Hoewel iedereen het er over eens was dat het beter zou zijn als er meer mensen zouden fietsen en wandelen in Amsterdam, werd opgemerkt dat dergelijke veranderingen beslist niet vanzelf gaan en vragen om integraal beleid dat niet alleen vervuilende praktijken beperkt, maar ook actief bijdraagt aan het bieden van alternatieven. Verder deelden de deelnemers nuttige inzichten over hoe ClairCity in de toekomst nog beter burgers kan mobiliseren voor deelname in het project. Aan het eind van de bijeenkomst werd de prijs voor de filmwedstrijd uitgereikt.

De jury heeft de video’s beoordeeld op de volgende aspecten:

Het resultaat:

Sommige video’s waren vooral sterk op filmisch gebied en blinken uit in beeldkeuze en presentatie. Anderen werden voor de jury juist op inhoudelijk vlak als beter beoordeeld. In enkele gevallen vond de jury de boodschap minder passen bij het project. Omdat dit moeilijk te vergelijken grootheden zijn heeft de jury dus gekozen om alle inzenders tot winnaar uit te roepen. De winnaars waren: